Справжня Політика конфіденційності (далі - Політика) мобільного додатку (далі - Додаток) діє на таку інформацію, яку Компанія (ТРК "Можлівість", далі Компанія) може отримати з пристрою користувача під час використання їм Додатку.

Використання Додатка означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки інформації, одержуваної з пристрою користувача. У разі незгоди з Політикою користувач повинен утриматися від використання Додатка.

Додаток і послуги в рамках Програми реалізуються користувачеві на підставі договорів і угод з Компанією, які в числі іншого регулюють всі питання обробки і зберігання Компанією персональних даних користувача.

Справжня Політика може бути застосована тільки до Додатка. Компанія не контролює і не несе відповідальність за інформацію (наслідки її передачі), передану користувачем третій стороні, в разі якщо така передача була виконана на ресурсі третьої сторони, на якому користувач міг перейти за посиланням з Додатка.

Компанія має право вносити зміни в справжню Політику шляхом розміщення нової редакції Політики на сайті Компанії та / або в Додатку. Обов'язок самостійного ознайомлення з актуальною редакцією Політики лежить на користувачі.

1. Склад інформації, яка може бути отримана з пристрою користувача при використанні Програми та цілі її отримання (далі - Інформація користувача):

1.1. Можливість здійснення дзвінка за допомогою VOIP з мобільного додатку.

Мета: дзвінок в студію Радіо М.

1.2. Інформація про версію операційної системи і моделі пристрою.

Мета: аналіз можливих помилок в роботі Програми та вдосконалення роботи Додатка.

Для цілей аналізу Компанія може передавати інформацію про операційну систему і моделі пристрою стороннім організаціям в знеособленому вигляді.

2. Умови обробки Інформації користувача

2.1. Відповідно до цією Політикою Компанія здійснює обробку тільки тієї інформації і тільки для тих цілей, які визначені в пункті 1.

2.2. Компанія вживає всіх залежних від неї організаційні і технічні заходи для захисту Інформації користувача від незаконного втручання третіх осіб, використання, копіювання та розповсюдження.

2.3. Для цілей, викладених в цій Політиці, Компанія може залучати до обробки Інформації користувача партнерів, з якими у Компанії укладено відповідні угоди про конфіденційність. Передача Комппніей партнерам знеособлених даних про використання Програми для цілей поліпшення роботи Програми здійснюється на підставі договорів з партнерами.

2.4. Інформація користувача може зберігатися на ресурсах Компанії та його партнерів протягом терміну дії договірних відносин між Компанією та користувачем стосовно Програми, а також протягом 10 років після розірвання таких договорів.

2.5. Інформація Користувача може бути надана державним органам відповідно до вимог чинного законодавства.